Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

   Łódź, dnia 17 stycznia 2024 r.

Rada Gminy Nowosolna                                                 

KS.0012.97.2023.1.ARF

KS.0012.97.2023.2.ARF

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 23 stycznia 2024 roku (wtorek) o godz. 09:30

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

Miejsce posiedzenia:

                                                     sala konferencyjna Urzędu Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna.
 2. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy "Sosnowa" drodze w miejscowości Bukowiec,
 3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/112/19 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowosolna ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności gruntowej oraz służebności przesyłu.
 4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Nowosolna.
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Lipiny.
 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Moskwa, Stare Skoszewy i Nowe Skoszewy.
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Boginia, Borchówka, Byszewy, Plichtów i Janów.
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Dąbrówka, Kalonka, Kopanka i Wódka.
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Bukowiec, Grabina, Niecki, Borchówka i Dobieszków.
 10. Dyskusja dotycząca funkcjonowania kompleksu boisk Orlik w Wiączyniu Dolnym.
 11. Przygotowanie planów pracy komisji i Rady Gminy Nowosolna.
 12. Informacja  na temat kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Nowosolna.
 13. Sprawy różne.       

 

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

 

                                                                                                                                              Małgorzata Kamińska-Brusz

DOCXZawiadomienie z dnia 17.01.2024 KS.0012.97.2023.1.ARF.docx (28,58KB)