Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                                               Łódź, dnia  16 stycznia 2024 r.

 

KS.0002.79.2024.ARF

 

ZAWIADOMIENIE

 

                        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688)

 

zwołuję LXXXIX sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Nowosolna
w dniu 23 stycznia 2024 roku (wtorek) o godz. 9.00

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1.  
  1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 

  1. Podjęcie uchwał:
  1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2024.

 

III.

  1. Zamknięcie obrad LXXXIX sesji.

 

 

 

                                                                Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

 

                                                         Małgorzata Kamińska-Bruszewska

DOCZawiadomienie KS.0002.79.2024.ARFsesja.doc (49,50KB)