Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.99.2023 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2023-2033

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
0050.1.99.2023
Data podjęcia:
29-12-2023
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Budżet

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.99.2023

WÓJTA GMINY NOWOSOLNA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2023-2033

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, 1693) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2023-2033, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącza się informację uzasadniającą dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2023-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

Wójt Gminy Nowosolna

Piotr Szcześniak

 

Załącznik:

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.1.99.2023.pdf (401,94KB)