Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ewidencja Obiektów Świadczących Usługi Hotelarskie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych (Dz.U.2017 poz. 238 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U.2017 poz.2166).

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Łódź, Rynek Nowosolna 1; Referent ds. sportu, turystyki i organizacji pozarządowych; pok. 3 tel. 42-616-45-45.

 

Sposób załatwienia sprawy:

-  zaszeregowanie innego obiektu, w których są świadczone usługi hotelarskie. Zaszeregowania dokonuje się na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami oraz oględzin w terenie,

-  wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,

- informacje o wymaganych dokumentach.

 

Wymagane dokumenty:

-wypełniony wniosek wraz z załącznikami

 

Opłaty:

Brak opłat.

Czas załatwienia sprawy:

30 dni

Inne informacje:

- Opłata 17 zł. za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji.

DOCINFORMACJA.doc (33,00KB)
DOCKARTA EWIDENCYJNA INNEGO OBIETKU HOTELARSKIEGO.doc (54,50KB)
DOCminimalne_wymagania_zalacznik_nr_2.doc (64,00KB)
DOCopis_obiektu_zalacznik_nr_1.doc (100,00KB)
DOCWniosek o zaszeregowanie i wpis do ewidencji.doc (64,50KB)
DOCWYKAZ KART EWIDENCYJNYCH INNYCH OBIEKTÓW.doc (100,00KB)
DOCzawiadomienie o zaprzestaniu działalności.doc (48,50KB)
DOCzmiana wpisu do ewidencji.doc (51,00KB)