Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozgraniczenie nieruchomości

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn. 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post. adm. (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

Miejsce załatwienia sprawy:

Łódź, Rynek Nowosolna 1, II piętro, pok. nr 21 tel. (42) 616-45-31 lub (42) 616-45-00 i wew. 531

Sposób załatwienia sprawy

 • postanowienie o wszczęciu postępowania,

 • upoważnienie przez organ geodety

 • czynności geodety

 • decyzja wójta o rozgraniczeniu.

Wymagane dokumenty:
 1. wniosek

 2. odpisy z ksiąg wieczystych,

 3. wypisy z rejestru gruntów,

 4. kopie mapy ewidencyjnej,

 5. kopie mapy ,

 6. kopia uprawnień geodety wnioskowanego do przeprowadzenia rozgraniczenia,

 7. operat rozgraniczeniowy przyjęty do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi

Opłaty:
Nie pobiera się

 

Czas załatwienia sprawy:

W zależności od spełnienia przez wnioskodawcę wszystkich wymogów.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od otrzymania postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul Piotrkowska.