Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości

Podstawa prawna:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dn. 21.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) art. 93 ust. 4 i 5 oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post. adm. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

Miejsce załatwienia sprawy:

Łódź, Rynek Nowosolna 1, II piętro, pok. nr 21 tel. (42) 616-45-31 lub (42) 616-45-31 i wew. 531

Sposób załatwienia sprawy:

Postanowienie opiniujące podział zostaje przesłane stronie pocztą

Wymagane dokumenty (dokumenty pozostają w urzędzie, lub po uzgodnieniu przesłanie pocztą):

  1. wniosek, wszystkich właścicieli o wydanie postanowienia opisującego projekt podziału (druk dostępny w Biurze Obsługi Klienta),

  2. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności oświadczenie,

  3. wstępny projekt podziału - w minimum trzech egzemplarzach (wykonane przez uprawnionego geodetę) + wniosek o zaopiniowanie projektu podziału (dostępny w Biurze Obsługi Klienta),

  4. wypis z rejestru gruntów nieruchomości podlegającej podziałowi.

Opłaty:

Nie pobiera się

Czas załatwienia:

Do jednego miesiąca

Inne infrormacje:

Wniosek o zaopiniowanie projektu podziału jest zwolniony z opłat.

Wstępny projekt podziału składany w minimum 3 egz. odpowiednio w przypadku wystąpienia kilku współwłaścicieli zamieszkujących w różnych miejscach + jeden w miejscu .

Tryb odwoławczy:

Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowosolna

DOCWniosek w sprawie zaopiniowania projektu podziału.doc (42,50KB)