Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Podstawa prawna:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dn. 21.08.1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774) art. 93, 96, 97 oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks post. adm. (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

Miejsce załatwienia sprawy:

Łódź, Rynek Nowosolna 1, II piętro, pok. nr 21 tel. (42) 616-45-31 lub (42) 616-45-00 i wew. 531

 

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja, odbiór w pok. nr 21

Wymagane dokumenty (dokumenty pozostają w urzędzie, lub po uzgodnieniu przesłanie pocztą):

  1. wniosek o zatwierdzenie projektu podziału (dostępny w Biurze Obsługi Klienta)

  2. kopia protokołu przyjęcia granic dzielonej nieruchomości (geodeta, wykonawca)

  3. zaewidencjonowane (przez geodetę) kopie mapy (z projektem podziału, z których 3 egzemplarze pozostają w urzędzie, zaś pozostałe ponad 3 są do dyspozycji wnioskodawcy)

Opłaty:

nie pobiera się

Czas załatwienia:

zgodnie z KPA, maksymalnie 1 miesiąc

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji zatwierdzającej podział do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wójta Gminy Nowosolna.

DOCWniosek w sprawie zatwierdzenia projektu podziału.doc (42,50KB)