Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wypłata świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierza rezerwy,który odbył ćwiczenia wojskowe

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 21 11 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolite Polski (Dz. U. z 2015 r., poz. 827);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 25 08 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy oraz osobom przenisionym do rezerwy niebędącymi żołnierzami rezerwy ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1520)

Miejsce załatwienia sprawy:

Łódź, Rynek Nowosolna 1 I piętro pok. 6, tel. 42-616-45-16 

Sposób załatwienia s prawy:

wypłata świadczenia rekompensującego

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek (dostępny w BOK)

  2. zaświadczenie o utraconych zarobkach i o wysokości dochodu

  3. zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych

Opłaty:

nie pobiera się

Czas załatwienia sprawy:

wypłata świadczenia rekompensującego następuje w terminie nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń

Inne informacje:

wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń; wniosek powinien zawierać wskazanie formy przekazania świadczenia pieniężnego (nr. konta lub adnotację o wypłaceniu kwoty na konto urzędu gminy). Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych pokrywane są z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

DOCWniosek Rekompens. utrac. wynagrodz.doc (33,00KB)