Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie decyzji o uznaniu poborowego oraz żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 21 11 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolite Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827)

Miejsce załatwienia sprawy:

Łódź, Rynek Nowosolna 1; Inspektor ds. obronnych i OC, I piętro pok.6, tel. 42-616-45-16

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek (wzór wniosku dostępny w BOK)

  2. zaświadczenie z jednostki wojskowej o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej

  3. kserokopia odpisu skróconego aktu małżeństwa

  4. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o przebywaniu na bezrobociu bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie o zarobkach członka (członkach)rodziny lub prawomocne orzeczenie sądu lub umowa o obowiązku alimentacyjnym żołnierza

  5. kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka

Opłaty

nie pobiera się

Czas załatwienia sprawy

30 dni

Inne informacje

Za członków pozostających na wyłącznym utrzymaniu uznaje się: żonę, dzieci, rodziców oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany dochód jest niższy od najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników. Zasiłek wypłaca dowódca jednostki, w której żołnierz odbywa służbę.

DOC420.16.2022.ZŻŁ.325 OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU.DOC (143,00KB)