Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 21 11 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polski  (Dz. U. z 20115 r., poz. 827)

Miejsce załatwienia sprawy:

Łódź, Rynek Nowosolna 1; Inspektor ds. obronnych i OC, I piętro pok.6, tel. 42-616-45-16 

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek (wzór wniosku dostępny w BOK)

  2. zaświadczenie z Urzędu Pracy o całkowitej niezdolności do pracy lub ze służby zdrowia o niezdolności do samodzielnej egzystencji członka rodziny, który wymaga opieki

  3. kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia członka rodziny, który wymaga opieki (jeśli nie został sporządzony w USC )

  4. prawomocne orzeczenie sądu na sprawowanie opieki

Opłaty

nie pobiera się

Czas załatwienia sprawy

30 dni

Inne informacje

Odroczenia zasadniczej służby wojskowej udziela się ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, albo który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu na czas sprawowania tej opieki.

DOC420.16.2022.ZŻŁ.325 OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU.DOC (143,00KB)