1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnieniu funkcji sołtysa. Ustawa określa warunki otrzymania tego świadczenia.

Przedmiotowe świadczenie uzyskują osoby, które:

  1. pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  2. uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
  3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa

 

 

PDFDZU SOŁTYS.pdf (197,14KB)
PDFKRUS Soltys_Oswiadczenie_o_niekaralnosci.pdf (209,73KB)
PDFKRUS Soltys_Oswiadczenie_o_niekaralnosci-1.pdf (209,73KB)
DOCXWNIOSEK.docx (18,68KB)