Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt / tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r.w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne / Dz.U. Nr 77, poz. 687 z 2003r./

Miejsce załatwienia sprawy:

Łódź, Rynek Nowosolna 1, podinspektor ds. ochrony środowiska, I piętro, pok. nr 7, tel. (42) 616-45-17 lub (42) 616-45-00 i wew. 517.

Sposób załatwienia sprawy:

wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wymagane dokumenty:

wniosek ( dostępny w Biurze Obsługi Klienta)

Opłaty:

za zezwolenie – 82.00 zł

Czas załatwienia sprawy :

30 dni

Tryb odwoławczy :

odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Nowosolna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.