Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr IV/18/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2023 rok

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
IV/18/2024
Data podjęcia:
28-06-2024
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Budżet

Uchwała Nr IV/18/2024

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2023 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429)  uchwala się, co następuje:

    § 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za rok 2023, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna


Katarzyna Kucharska

 

PDFUCHWAŁA NR IV_18_2024.pdf (2,61MB)