Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr IV/20/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
IV/20/2024
Data podjęcia:
28-06-2024
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Rada gminy

Uchwała Nr IV/20/2024
Rady Gminy Nowosolna

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Po zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok;

2) sprawozdaniem finansowym za rok 2023;

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Wójta Gminy Nowosolna z wykonania budżetu za 2023 rok;

4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Gminy Nowosolna o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna za 2023 rok;

5) informacją o stanie mienia Gminy Nowosolna;

6) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;

udziela się Wójtowi Gminy Nowosolna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna


Katarzyna Kucharska

 

PDFUCHWAŁA NR IV_20_2024.pdf (159,66KB)