Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 9 lipca 2024 r.

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                                          Łódź, dnia 9 lipca 2024 r.
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

KS.0002.5.2024.ARF

 

Z A W I A D O M I E N I E

o zwołaniu V sesji Rady Gminy Nowosolna IX kadencji (nadzwyczajnej)

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zwołuję V sesję Rady Gminy Nowosolna, która odbędzie się w dniu 9 lipca 2024 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna (ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź).

 

Proponowany porządek obrad:

Część I

  1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Część II:

  1. Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2034.

Część III

  1. Zamknięcie obrad V sesji.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Nowosolna

Katarzyna Kucharska