Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050.1.39.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2024 rok

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
0050.1.39.2024
Data podjęcia:
03-07-2024
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Budżet

Zarządzenie Nr 0050.1.39.2024
Wójta Gminy Nowosolna

z dnia 3 lipca 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2024 rok

     Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr LXXVIII/526/23 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024 oraz na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Uchwały Nr LII/350/22 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nowosolna na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zmian w budżecie i WPF zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Nowosolna na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Nowosolna na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Wójt Gminy Nowosolna

Piotr Szcześniak

DOCXZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2024.docx (46,29KB)