Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050.1.38.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna przeznaczonej do sprzedaży

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
0050.1.38.2024
Data podjęcia:
03-07-2024
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Geodezja, kartografia i nieruchomości

Zarządzenie Nr 0050.1.38.2024
Wójta Gminy Nowosolna

z dnia 3 lipca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna przeznaczonej do sprzedaży

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609, poz. 721) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029) zarządza się, co następuje:

    § 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna, określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia, przeznaczonej do sprzedaży.

      § 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1, wywiesza się na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, 92 - 703 Łódź, Rynek Nowosolna nr 1, w dniach od 9 lipca 2024 r. do 30 lipca 2024 , a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu: https://bip.gminanowosolna.pl oraz http://gminanowosolna.pl.

2. Informacje o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat łódzki wschodni.

      § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nowosolna.

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Nowosolna

Piotr Szcześniak
 

PDFZarządzenie 0050.1.38.2024 03.07.2024 r.pdf (230,57KB)