Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Lista pracowników Urzędu Gminy Nowosolna


REFERAT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Kierownik Referatu: Sławomir Jasiński tel.: 42 616 45 21 (pokój nr 11, I piętro)

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego: Krzysztof Potakowski  tel.: 42 616 45 29 (pokój nr 9, I piętro)

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami:  Łukasz Gorzka  tel.: 42 616 45 31 (pokój nr 21, II piętro)

Stanowisko ds. gospodarki odpadami, księgowości i windykacji:  Angelika Kruszyńska tel.: 42 616 45 56 (pokój nr 06, parter)

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami: Anna Tadeusiak tel.: 42 616 45 56 (pokój nr 06, parter)

Stanowisko ds. ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska: Marta Kowalska tel.: 42 616 45 17 (pokój nr 5, I piętro)

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa: Magdalena Brzezińska tel.: 42 616 45 17 (pokój nr 5, I piętro)

 

REFERAT FINANSOWY

Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu: Anna Mazerant tel.: 42 616 45 32 (pokój 22, II piętro)

Stanowisko ds. wynagrodzeń, podatku VAT i zobowiązań podatkowych : Anna Ciesielska tel.: 42 616 45 22 (pokój nr 12, II piętro)

Stanowisko ds. księgowości: Aneta Kaźmierczak tel.: 42 616 45 23 (pokój nr 12, II piętro)

Stanowisko ds. płac i środków trwałych: Anna Pielarz tel.: 42 616 45 23 (pokój nr 12, II piętro)

Stanowisko ds. księgowości organu, rozliczania dotacji postępowań podatkowych: Aleksandra Berent tel.: 42 616 45 22 (pokój nr 12, II piętro)
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat: Dorota Jałmużna tel.: 42 616 45 24 (pokój nr 14, II piętro)

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i środków trwałych: Aneta Jóźwiak tel.: 42 616 45 25 (pokój nr 14, II piętro)

 

REFERAT INWESTYCJI

Kierownik Referatu : Anna Wiśkowska tel.: 42 616 45 20 (pokój nr 10, I piętro)

Stanowisko ds. rozwoju infrastruktury, funduszy zewnętrznych i współpracy:  Aleksandra Janicka tel.: 42 616 45 15 ( pokój nr 7, I piętro)

Stanowisko ds. drogownictwa i oświetlenia:  Agnieszka Kaczmarek tel.: 42 616 45 15 (pokój nr 7, I piętro)

Stanowisko ds. inwestycji:  Ilona Siłka-Kierebińska tel.: 42 616 45 15 (pokój nr 7, I piętro)

 

REFERAT ORGANIZACJI I KADR

Kierownik Referatu: Tatiana Jaworska-Wszelaka, tel.: 42 616 45 16, (pokój nr 6, I piętro)

Stanowisko ds. informacji niejawnych, obrony cywilnej i bezp. przeciwpożarowego: Tatiana Jaworska- Wszelaka, tel.: 42 616 45 16 (pokój 6, I piętro)

Stanowisko ds. administracji: Marzena Wilanowska tel.: 42 616 45 28 (pokój 18, II piętro)

Stanowisko ds. kadr: Magdalena Jadczak tel.: 42 616 45 58 (pokój 05, parter)

Stanowisko ds. obsługi klienta (BOK): Ilona Brewińska  tel.: 42 616 45 00 (pokój 01, parter)

Stanowisko ds. obsługi klienta (BOK): Olha Tkachuk tel.: 42 616 45 00 (pokój 01, parter)

 

REFERAT KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, PROMOCJI I OBSŁUGI RADY

Kierownik Referatu: Monika Perek-Jura, tel.: 42 616 45 14, (pokój nr 4, I piętro)

Stanowisko ds. obsługi rady: Aleksandra Rakoczy-Filipczak  tel.: 42 616 45 45 (pokój nr 3, I piętro)

Stanowisko ds. turystyki, sportu i organizacji pozarządowych: Adrianna Bobrowska tel.: 42 616 45 27 (pokój nr 17 , II piętro)

Archiwum urzędu: Anna Wolanowska tel. 42 616 45 27 (pokój nr 17 , II piętro)

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich,
z-ca Kierownika USC: 
Ewa Jakubowska, tel.: 42 616 45 26, (pokój nr 16, II piętro)

Stanowisko ds. obsługi USC, dowodów osobistych, CEIDG i ewidencji ludności,
z-ca Kierownika USC :  Aleksandra Janiczek-Krasieńko tel.: 42 616 45 26, (pokój nr 15, II piętro)

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Samodzielne stanowisko ds. oświaty i wychowania: Elżbieta Bednarska  tel.: 42 616 45 30 (pokój 20, II piętro)

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Stanowisko ds. zamówień publicznych : Sebastian Rudziński tel.: 42 616 45 15 (pokój nr 7, I piętro)

 

PEŁNOMOCNIK OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Tatiana Jaworska-Wszelaka tel.: 42 616 45 16 (pokój nr 6, I piętro)

 

 

Załączniki:

DOCXLista pracowników.docx (17,51KB)
DOCXSpis telefonów wewnętrznych pracowników 16.docx (29,46KB)