Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 02 lipca 2024 r.

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                                               Łódź, dnia 2 lipca 2024 r.
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

KS.0012.5.2024.1.ARF
KS.0012.5.2024.2.ARF

Z A W I A D O M I E N I E

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Nowosolna IX kadencji

 

 

      Zawiadamiam, że w dniu 9 lipca 2024 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna (ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź), odbędzie się posiedzenie (wspólne) Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Ocena funkcjonowania GPCKiE za 2023 rok w aspekcie finansowym, zarządzania zasobami ludzkimi oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, świetlicami i innymi jednostkami z terenu Gminy Nowosolna.
  2. Ustalenie zasad funkcjonowania i korzystania z boiska sportowego Orlik po okresie trwałości projektu.
  3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej Nowosolna.
  4. Monitoring inwestycji gminnych zaplanowanych na 2024 rok.
  5. Sprawy różne.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Nowosolna

Katarzyna Kucharska

 

DOCXZawiadomienie o komisji.docx (33,76KB)