Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                                        Łódź, dnia 20 czerwca 2024 r.
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

KS.0012.4.2024.1.ARF
KS.0012.4.2024.2.ARF

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Nowosolna IX kadencji

 

        Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna (ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź), odbędzie się posiedzenie (wspólne) Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Moskwa, Stare Skoszewy i Nowe Skoszewy.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Boginia, Borchówka, Byszewy, Plichtów i Janów.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Dąbrowa, Dąbrówka, Kalonka i Wódka.
  4. Sprawy różne.

 

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Nowosolna

Katarzyna Kucharska

DOCXZawiadomienie o komisji.docx (33,52KB)