Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 12 czerwca 2024 r.

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                                 Łódź, dnia 12 czerwca 2024 r.
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

 

KS.0012.3.2024.1.ARF
KS.0012.3.2024.2.ARF

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Nowosolna IX kadencji

 

      Zawiadamiam, że w dniu 18 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna (ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź), odbędzie się posiedzenie (wspólne) Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Nowosolna. Komisja z udziałem prezesów OSP oraz przedstawiciela Policji. Zestawienie z realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, stanu potrzeb w zakresie technicznego zabezpieczenia OSP. Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
  2. Dyskusja nad zasadnością przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna, na podstawie kryteriów przyjętych w wieloletnim programie sporządzania planów miejscowych oraz złożonych wniosków o zmianę przeznaczenia w APP.
  3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Nowosolna.
  4. Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.
  5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2034.
  6. Polityka promocyjna Gminy.
  7. Sprawy różne.

 

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Nowosolna

Katarzyna Kucharska

 

DOCXZawiadomienie o komisji.docx (33,89KB)