Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 05 czerwca 2024 r.

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                                     Łódź, dnia 5 czerwca 2024 r.
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

KS.0012.2.2024.1.ARF
KS.0012.2.2024.2.ARF

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Nowosolna IX kadencji

 

      Zawiadamiam, że w dniu 11 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna (ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź), odbędzie się posiedzenie (wspólne) Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowosolna..
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2023 rok, Raport o stanie Gminy.
  3. Współpraca z gminą partnerską Sulzfeld - stan przygotowań do wizyty i obchodów jubileuszu partnerstwa oraz do organizacji dożynek gminnych.
  4. Sprawy różne.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Nowosolna

                                                                                                                                               Katarzyna Kucharska

DOCXZawiadomienie o komisji.docx (33,59KB)