Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zmianie terminu składania ofert z dnia 04 czerwca 2024 r.

                                                                                                                                                                                  Łódź, dnia 4 czerwca 2024r.


                                                                                                                                                   Wykonawcy uczestniczący
                                                                                                                                                     w zapytaniu ofertowym


dotyczy: zapytania ofertowego na kompleksowa Obsługę bankową budżetu Gminy Nowosolna oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.07.2024r. do 31.12.2026r. - ZNAK POSTĘPOWANIA: FNVII.271.2.1.2024


INFORMACJA
O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT


             Zamawiający informuje, że z uwagi na duża ilość wniosków o wyjaśnienie lub udzielenie dodatkowych informacji w zakresie prowadzonego zapytania ofertowego, dokonuje zmiany terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu. Nowe termin składania ofert zostaje określony na dzień 14 czerwca 2024r. do godz. 1200. W związku powyższym wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Nowosolna, 92 - 703 Łódź ul. Rynek Nowosolna 1, Biuro Obsługi Klienta (parter) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2024r. do godz. 1200.

             Pozostałe postanowienia zapytania pozostają bez zmian.
            Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzieli łącznie równocześnie odpowiedzi na wszystkie pytania, które zostały skierowane.

 

                                                                                                                                                                        Z poważaniem


                                              Sebastian Rudziński
Urząd Gminy Nowosolna

PDFInformacja o zmianie terminu składania ofert.pdf (121,75KB)