Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

   Łódź, dnia 2 stycznia 2024 r.

Rada Gminy Nowosolna                                                 

KS.0012.96.2023.1.ARF

KS.0012.96.2023.2.ARF

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamianie o zwołaniu w dniu 9 stycznia 2024 roku (wtorek) o godz. 09:00

Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

Miejsce posiedzenia:

Teren Gminy Nowosolna oraz w dalszej części sala konferencyjna Urzędu Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Wizja lokalna obszarów, dla których proponuje się przystąpić do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna, położonych w miejscowościach Borchówka, Bukowiec, Byszewy, Dąbrowa, Dobieszków, Grabina, Kalonka, Lipiny, Moskwa, Niecki, Stare Skoszewy i Wiączyń Dolny oraz dalsza dyskusja nad zasadnością przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna na podstawie kryteriów przyjętych w wieloletnim programie sporządzania planów miejscowych.
  2. Sprawy różne.       

                                                           Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

 

                                                                Małgorzata Kamińska-Bruszewska

DOCXZawiadomienie.docx (27,72KB)