Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr III/16/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nowosolna

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
III/16/2024
Data podjęcia:
29-05-2024
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Skargi i wnioski

UCHWAŁA NR III/16/2024
RADY GMINY NOWOSOLNA

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nowosolna


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 § 4 w związku z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wskazuje się nowy termin rozpatrzenia skargi z dnia 24 maja 2024 r. złożonej przez Mapmaker.online Sp. z o.o. na Wójta Gminy Nowosolna, tj. do dnia 31 lipca 2024 r. z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Nowosolna do zawiadomienia skarżącego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia skargi, a także do pouczenia o prawie do wniesienia ponaglenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

Katarzyna Kucharska

PDFUCHWAŁA NR III_16_2024.pdf (219,35KB)