Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr III/15/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na 2024 rok

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
III/15/2024
Data podjęcia:
29-05-2024
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Rada gminy

UCHWAŁA NR III/15/2024
RADY GMINY NOWOSOLNA

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na 2024 rok


Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 609, 721 ) uchwala się̨, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się̨ Plan Pracy Rady Gminy Nowosolna na 2024 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjmuje się̨ Plan Pracy Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa na 2024 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Przyjmuje się̨ Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego na 2024 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Przyjmuje się̨ Plan Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Przyjmuje się̨ Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się̨ Przewodniczącemu Rady Gminy Nowosolna oraz Przewodniczącym Komisji Rady Gminy Nowosolna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna
Katarzyna Kucharska

PDFUCHWAŁA NR III_15_2024.pdf (492,71KB)