Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr III/14/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
III/14/2024
Data podjęcia:
29-05-2024
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Budżet

UCHWAŁA NR III/14/2024
RADY GMINY NOWOSOLNA

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna


Na podstawie e art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609, 721) , art. 8 ust. 2 i art. 36 i 37 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2011 r., poz. 1960 i z 2023 r., poz. 1102) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Nowosolna w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze: 10.250,00 zł;
2) dodatek funkcyjny: 3.150,00 zł;
3) dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego: 4.020,00 zł;
4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z przepisami prawa.
§ 2. Wójtowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z właściwymi przepisami, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy Nowosolna.
§ 4. Traci moc uchwała nr XLVII/299/21 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 7 maja 2024 r.


Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna
Katarzyna Kucharska

PDFUCHWAŁA NR III_14_2024.pdf (161,81KB)