Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie gminy za 2023 rok

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023 poz. 40 z późn.zm) Wójt Gminy Nowosolna do dnia 31 maja każdego roku kalendarzowego ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Nowosolna raportu o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Nowosolna w roku 2023  w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Nowosolna.


Sesja, na której Rada Gminy Nowosolna będzie rozpatrywała ww. raport planowana jest na dzień 28 czerwca 2024 roku (piątek). Na sesji nad przedstawionym raportem odbędzie się debata z udziałem mieszkańców. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos w debacie powinni złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna  pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób, najpóźniej do dnia 27 czerwca 2024 roku (czwartek) do godz.16.00  w Urzędzie Gminy Nowosolna.


W debacie nad „Raportem o stanie Gminy Nowosolna za 2023 rok” mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

Katarzyna Kucharska         

 

KOREKTA DO RAPORTU O STANIE GMINY NOWOSOLNA ZA ROK 2023

 

Ze względu na omyłki pisarskie do jednolitej treści Raportu o Stanie Gminy Nowosolna za rok 2023 wprowadzono następujące korekty:

Strona 2

Było:  

Siedzibą gminy jest Łódź.

Jest

Urząd Gminy Nowosolna znajduje się na terenie Łodzi.

Strona 9

Wykreśla się „ w tym”

Strona 17

Korekcie uległo umiejscowienie zdjęcia dokumentującego Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Nowosolna.

Strona 29

Wprowadzenie korekty w infografice: liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym było: 208, jest: 211 oraz w infografice: średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych było: 18,96 jest: 18,20.

Strona 30

Było:

Placówka

liczba oddziałów

liczba uczniów/wychowanków

średnia liczebność oddziału

SP LIPINY

10

148

14,8

SP STARE SZKOSZEWY

15

307

20,46

OGÓŁEM SZKOŁY

25

455

17,63

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE LIPINY

4

84

20,25

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE STARE SKOSZEWY

5

127

25,4

OGÓŁEM PRZEDSZKOLA

9

211

22,83

OGÓŁEM

34

666

20,23

 

Jest:

Placówka

liczba oddziałów

liczba uczniów/wychowanków

średnia liczebność oddziału

SP LIPINY

10

148

14,8

SP STARE SZKOSZEWY

15

307

20,46

OGÓŁEM SZKOŁY

25

455

18,20

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE LIPINY

4

84

21

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE STARE SKOSZEWY

5

127

25,4

OGÓŁEM PRZEDSZKOLA

9

211

23,44

OGÓŁEM

34

666

19,58

 

Strona 55

Korekta polega na przeniesieniu nagłówka POMOC SPOŁECZNA.

Strona 60

Zmiana układu akapitów.

 

Ze względu na opisane omyłki wprowadzono do pełnej treści raportu wyżej wymienione korekty.

   

Załączniki:

PDFKorekta Raportu o stanie Gminy Nowosolna za 2023 rok 18.06.20241.pdf (2,92MB)


PDFRaport o Stanie Gminy Nowosolna za rok 2023.pdf (2,89MB)

DOCXPrzykładowa karta zgłoszeniowa do debaty.docx (26,03KB)

Klauzula RODO dla osób popierających osobę zgłaszjącą się do debaty:
DOCXKlauzula informacyjna dla osób popierajacych zgłoszenia kandydata do debaty.docx (21,35KB)