Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050.1.27.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.1.27.2024 w sprawie określenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowosolna

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
0050.1.27.2024
Data podjęcia:
27-05-2024
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Oświata i edukacja

Zarządzenie Nr 0050.1.27.2024

Wójta Gminy Nowosolna

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmiany zarządzenie Nr 0050.1.94.2023 w sprawie określenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowosolna w roku szkolnym 2023/2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 12 ust. 1 w związku z § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2723) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.1.94.2023 w sprawie określenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowosolna w roku szkolnym 2023/2024, wprowadza się następujące zmiany:

- § 2. 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2.2. W okresie od dnia 24.06.2024 r. do dnia 30.08.2024 r. przewiduje się pracę czterech oddziałów przedszkolnych: dwóch oddziałów przedszkolnych, z liczbą miejsc wynoszącą 25 na jeden oddział, w ramach Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w okresie 24.06.2024 r. do 26.07.2024 r. oraz dwóch oddziałów przedszkolnych, z liczbą miejsc wynoszącą 25 na jeden oddział, w ramach Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach w okresie 29.07.2024 r. do 30.08.2024 r.".

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenie pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Nowosolna

Piotr Szcześniak


PDFzmiana PRZERWY W ODDZIAŁACH PORZEDSZKOLNYCH 20232024.pdf (164,05KB)