Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 23 maja 2024 r.

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                                            Łódź, dnia 23 maja 2024 r.
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

KS.0012.1.2024.3.ARF

Z A W I A D O M I E N I E

o posiedzeniu I Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna

IX kadencji

 

Zawiadamiam, że w dniu 4 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna (ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź), odbędzie się I posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2023 rok.
  2. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok (bilans z wykonania budżetu JST, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, bilans instytucji kultury, rachunek zysków i strat jednostki i instytucji kultury, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz instytucji kultury)
  3. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2023 rok.
  4. Sprawy różne.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

                                                                                        Przewodniczący

                                                                                      Komisji Rewizyjnej

                                                                                     

                                                                                                                                                                 Michał Nowacki

DOCXZawiadomienie o komisji.docx (33,54KB)