Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Nowosolna

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                                              Łódź, dnia 22 maja 2024 r.
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

KS.0002.3.2024.ARF

 

Z A W I A D O M I E N I E

o zwołaniu III sesji Rady Gminy Nowosolna IX kadencji

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję III sesję Rady Gminy Nowosolna, która odbędzie się w dniu 29 maja 2024 roku (środa) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna (ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź).

 

Proponowany porządek obrad:

Część I

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z II sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawy różne.
 8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.

 

Część II – Podjęcie :

 1. Uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.
 2. Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna.
 3. Uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na 2024 rok.

 

Część III

 1. Zamknięcie obrad III sesji.

                                                                                

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Nowosolna

                                                                                                                                              Katarzyna Kucharska

DOCXZawiadomienie o sesji.docx (35,89KB)