Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr II/7/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
II/7/2024
Data podjęcia:
21-05-2024
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Rada gminy

Uchwała Nr II/7/2024
Rady Gminy Nowosolna

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609) oraz § 58 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Nowosolna stanowiącego załącznik do uchwały nr LIV/333/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Nowosolna (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r., poz. 5811), zmienionego uchwałą nr V/21/19 Rady Gminy Nowosolna z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowosolna (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r.,  poz. 583) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna, której przedmiotem działania są sprawy związane z:

1) oświatą i edukacją;

2) kulturą i sztuką;

3) sportem i rekreacją;

4) ochroną zdrowia;

5) pomocą społeczną;

6) ochroną przeciwpożarową;

7) bezpieczeństwem publicznym;

8) kontaktami i współpracą zagraniczną.

§ 2. W skład Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego wchodzą radni:

1) Kucharska Katarzyna;

2) Kieler Jan;

3) Kielan Marta;

4) Klimek Agnieszka;

5) Gilla Bożenna;

6) Markiewicz Marek;

7) Dziąg Weronika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna


Katarzyna Kucharska

DOCXUCHWAŁA NR II_7_2024.docx (17,52KB)