Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr II/5/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Nowosolna

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
II/5/2024
Data podjęcia:
21-05-2024
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Rada gminy

Uchwała Nr II/5/2024
Rady Gminy Nowosolna

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Nowosolna

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609) oraz § 58 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Nowosolna stanowiącego załącznik do uchwały nr LIV/333/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Nowosolna (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r., poz. 5811), zmienionego uchwałą nr V/21/19 Rady Gminy Nowosolna z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowosolna (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r.,  poz. 583) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję  Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Nowosolna, której przedmiotem działania są sprawy związane z:

1) gospodarką finansowo-budżetową;

2) planowaniem przestrzennym, budownictwem i inwestycjami;

3) komunikacją i drogownictwem;

4) gospodarką komunalną i mieszkaniową;

5) handlem i usługami;

6) ochroną środowiska;

7) gospodarką nieruchomościami;

8) rolnictwem;

9) gospodarką odpadami;

10) przekształceniami własnościowymi.

§ 2. W skład Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa wchodzą radni:

1) Mielczarek Radosław;

2) Szulc Mariusz;

3) Włodarczyk Robert;

4) Nowacki Michał;

5) Kamińska-Bruszewska Małgorzata;

6) Królikowski Jacek;

7) Zientara Paweł;

8) Koszada Sylwia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna


Katarzyna Kucharska

DOCXUCHWAŁA NR II_5_2024.docx (17,71KB)