Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.25.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna przeznaczonej do sprzedaży

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
0050.1.25.2024
Data podjęcia:
16-05-2024
Status:
Nieobowiązujący
Zakres tematyczny:
Geodezja, kartografia i nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.25.2024

WÓJTA GMINY NOWOSOLNA

z dnia 16 maja 2024 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna przeznaczonej do sprzedaży

 

     Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029) zarządza się, co następuje:
     § 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna, określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia, przeznaczonej do sprzedaży.
     § 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1, wywiesza się na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, 92 - 703 Łódź, Rynek Nowosolna nr 1, w dniach od 21 maja 2024 r. do 11 czerwca 2024 r. , a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu: https://bip.gminanowosolna.pl oraz http://gminanowosolna.pl.
2. Informacje o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat łódzki wschodni.
    § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nowosolna.
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy Nowosolna

                                                                                                                                                  Piotr Szcześniak


PDFZarządzenie 0050.1.25.2024 16.05.2024 r.pdf (229,28KB)