Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Gminy Nowosolna

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                                    Łódź, dnia 13 maja 2024 r.
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

KS.0012.1.2024.1.ARF
KS.0012.1.2024.2.ARF

 

Z A W I A D O M I E N I E

o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Nowosolna

IX kadencji

 

Zawiadamiam, że w dniu 21 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna (ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź), odbędzie się posiedzenie (wspólne) Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna.
  2. Dyskusja nad planem pracy Rady Gminy Nowosolna IX kadencji na rok 2024 rok.
  3. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Rady

Gminy Nowosolna

                                                                                                                          Katarzyna Kucharska


Załącznik:

DOCXZawiadomienie o komisji.docx (33,23KB)