Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania finansowe za I kwartał 2024 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

PDFRb 27s_za I kwartał 2024.pdf (611,77KB)
 

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 

PDFRb28s_Ikwartal2024.pdf (992,94KB)
 

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

PDFRb30s_I kwartal2024.pdf (270,66KB)
 

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 

PDFRbN_Ikwartal2024.pdf (257,55KB)
 

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

PDFRBZ_Ikwartal2024.pdf (101,97KB)
 

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

PDFRb NDS_Ikwartal2024.pdf (163,95KB)