Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Nowosolna

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                                  Łódź, dnia 18 kwietnia 2024 r.
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

I sesji Rady Gminy Nowosolna IX kadencji (2024-2029)

Część I

 1. Otwarcie I sesji Rady Gminy Nowosolna.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wręczenie Radnym Gminy Nowosolna przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna zaświadczeń o wyborze do Rady Gminy Nowosolna.
 5. Złożenie ślubowania przez Radnych Gminy Nowosolna.
 6. Wręczenie Wójtowi Gminy Nowosolna przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Nowosolna.
 7. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Nowosolna.
 8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Część II

 1. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Nowosolna.
 1. przedstawienie informacji o zasadach wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 3. zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy,
 4. przeprowadzenie głosowania tajnego dla wyboru Przewodniczącego Rady,
 5. ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania i wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
 6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowosolna.
 1. Przekazanie przewodniczenia sesji Przewodniczącemu Rady Gminy Nowosolna.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowosolna.
 3. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowosolna.
 1. przedstawienie informacji o zasadach wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 3. zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
 4. przeprowadzenie głosowania tajnego dla wyboru Wiceprzewodniczących Rady,
 5. ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania i wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
 6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowosolna.

 

Część III

 1. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy Nowosolna.

 

Załączniki:

PDFPostanowienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nowosolna.pdf (540,37KB)
DOCXPROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD.docx (30,60KB)