Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.23.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna przeznaczonej do oddania w użyczenie

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
0050.1.23.2024
Data podjęcia:
19-04-2024
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Geodezja, kartografia i nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.23.2024
WÓJTA GMINY NOWOSOLNA


z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

     Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029) zarządza się, co następuje:
     § 1. Ogłasza się wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna, określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 5 lat.
     § 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1, wywiesza się na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna nr 1, 92 - 703 Łódź, w dniach od 23 kwietnia 2024 r. do dnia 14 maja 2024 r., a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu: http://gminanowosolna.pl. oraz https://bip.gminanowosolna.pl.
      2. Informacje o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat łódzki wschodni.
      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 


                                                                                                                                Wójt Gminy Nowosolna

                                                                                                                                    Piotr Szcześniak

 

PDFZarządzenie 0050.1.23.2024 19.04.2024 r.pdf (318,69KB)