Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu LXXXIII sesji Rady Gminy Nowosolna

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                             Łódź, dnia 16 kwietnia 2024 r.
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

KS.0002.83.2024.ARF

Z A W I A D O M I E N I E

o zwołaniu LXXXIII sesji Rady Gminy Nowosolna

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXXXIII sesję Rady Gminy Nowosolna, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2024 roku (środa) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna (ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź).

 

Proponowany porządek obrad:

Część I

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z LXXXII sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawy różne.
 8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.

 

Część II – Podjęcie:

 1. Uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2034.
 3. Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Stare Skoszewy w rejonie Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej.
 4. Uchwały w sprawie  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Byszewy w rejonie doliny Moszczenicy.
 5. Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Lipiny w rejonie Szkoły Podstawowej.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2023.

 

Część III

 1. Zamknięcie obrad LXXXIII sesji.

                                                                     

 

                                                                                                           Wiceprzewodniczący Rady Gminy Nowosolna

                                                                                                                                  Mariusz Szulc

 

DOCXZawiadomienie o sesji.docx (36,08KB)