Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.2.5.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
0050.2.5.2024
Data podjęcia:
16-04-2024
Status:
Jrdnorazowy
Zakres tematyczny:
Regulacje wewnętrzne

Strona archiwalna

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.5.2024
WÓJTA GMINY NOWOSOLNA

z dnia 16 kwietnia 2024 r.


w sprawie ustanowienia dnia 2 maja 2024 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Nowosolna


Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku z modernizacją systemów informatycznych ustanawia się dzień 2 maja 2024 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Nowosolna bez obowiązku odpracowania oraz z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§ 2. Informację o ustanowionym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Gminy Nowosolna oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  i na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowosolna.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacji i Kadr.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Nowosolna

Piotr Szcześniak

Załącznik:

DOCXZarządzenie 0050.2.5.2024.docx (16,42KB)