Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                                Łódź, dnia 11 kwietnia 2024 r.
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

KS.0012.101.2024.1.ARF
KS.0012.101.2024.2.ARF

Z A W I A D O M I E N I E

o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Nowosolna

 

Zawiadamiam, że w dniu 16 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna (ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź), odbędzie się posiedzenie (wspólne) Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2034.
  3. Sprawy różne.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska-Bruszewska

 

DOCXZawiadomienie o komisji.docx (33,05KB)