Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                                           Łódź, dnia 3 kwietnia 2024 r.
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

KS.0012.100.2024.1.ARF
KS.0012.100.2024.2.ARF

Z A W I A D O M I E N I E

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Nowosolna

 

Zawiadamiam, że w dniu 9 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna (ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź), odbędzie się posiedzenie (wspólne) Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawozdanie z realizacji w 2023 r. Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Nowosolna na lata 2023 – 2026.
  2. Sprawozdanie z realizacji w 2023 r. Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Nowosolna na lata 2023-2026.
  3. Sprawozdanie z  działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna  za rok 2023.
  4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2023.
  5. Rozbudowa szkół na terenie gminy Nowosolna – aktualny stan inwestycji.
  6. Sprawy różne.

 

 

                   Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

                  Małgorzata Kamińska-Bruszewska

 

 

DOCXZawiadomienie o komisji.docx (33,51KB)