Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 10 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 26 marca 2024 r.

                                                                                                        Uchwała nr 10

                                                         Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna

                                                                           z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna nr 9 z dnia 25 marca 2024 r. o formacie i treści kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Nowosolna i w wyborach Wójta Gminy Nowosolna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Na podstawie art. 40 § 1 w związku z art. 437  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2023 poz. 2408) oraz uchwały nr 59/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych  i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r .

Gminna Komisja Wyborcza Nowosolna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 9 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 25 marca 2024 r. o formacie i treści kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Nowosolna i w wyborach Wójta Gminy Nowosolna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Na podstawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych do Rady Gminy Nowosolna ustala się treść kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Nowosolna, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w brzmieniu:

  1. Dla okręgu nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
  2. Dla okręgu nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
  3. Dla okręgu nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
  4. Dla okręgu nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
  5. Dla okręgu nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Na podstawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych do Rady Gminy Nowosolna ustala się, że karty do głosowania w wyborach do Rady Gminy Nowosolna będą w formacie A4 (210,0 mm x 297,0 mm) zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3 lit. a oraz pkt 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.”;

  1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Na podstawie zarejestrowanych list kandydatów na Wójta Gminy Nowosolna ustala się treść kart do głosowania w wyborach na Wójta Gminy Nowosolna, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Na podstawie zarejestrowanych list kandydatów na Wójta Gminy Nowosolna ustala się, że karty do głosowania w wyborach na Wójta Gminy Nowosolna będą w formacie A5 (210,0 mm x 148,0 mm) zgodnie z § 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący:

Krzysztof Jarosław Potakowski                                               

Zastępca przewodniczącego:

Sławomir Robert Jasiński                                                       

Członkowie:

1) Edyta Barbara Adamczewska                                               

2) Ilona Iwona Brewińska                                                         

3) Magdalena Małgorzata Brzezińska                                    

4) Marta Paulina Kowalska                                                     

5) Tomasz Michał Krasieńko                                                   

6) Angelika Maria Pokorska                                                     

7) Piotr Józef Wszelaki         

 

Załącznik:

DOCXUchwała 10.docx (20,25KB)