Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 9 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 25 marca 2024 r.

                                                                                                     Uchwała nr  9

                                                       Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna

                                                                        z dnia 25 marca 2024 r.

o formacie i treści kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Nowosolna i w wyborach Wójta Gminy Nowosolna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Na podstawie art. 40 § 1 w związku z art. 437  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2023 poz. 2408) oraz uchwały nr 59/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych  i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r .

Gminna Komisja Wyborcza Nowosolna uchwala, co następuje

§ 1. Na podstawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych do Rady Gminy Nowosolna ustala się format i treść kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Nowosolna, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w brzmieniu i formacie:

  1. Dla okręgu nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
  2. Dla okręgu nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
  3. Dla okręgu nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
  4. Dla okręgu nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
  5. Dla okręgu nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Na podstawie zarejestrowanych list kandydatów na Wójta Gminy Nowosolna ustala się format i treść kart do głosowania w wyborach na Wójta Gminy Nowosolna, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w brzmieniu i formacie, określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nakład kart do głosowania dla poszczególnych okręgów wyborczych w głosowaniu na radnych do Rady Gminy Nowosolna zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się nakład kart do głosowania w wyborach Wójta Gminy Nowosolna zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Druk, przechowywanie kart do głosowania oraz tryb ich przekazywania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Rady Gminy Nowosolna oraz Wójta Gminy Nowosolna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. musi być zgodny z Uchwałą Nr 59/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazywania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący:

Krzysztof Jarosław Potakowski                                                

Zastępca przewodniczącego:

Sławomir Robert Jasiński                                                         

Członkowie:

1) Edyta Barbara Adamczewska                                             

2) Ilona Iwona Brewińska                                                        

3) Magdalena Małgorzata Brzezińska                                     

4) Marta Paulina Kowalska                                                     

5) Tomasz Michał Krasieńko                                                   

6) Angelika Maria Pokorska                                                   

7) Piotr Józef Wszelaki       

 

Załączniki:

DOCXuchwała 9.docx (22,66KB)
PDFZałącznik nr 1.pdf (2,81MB)
PDFZałącznik nr 2.pdf (2,81MB)
PDFZałącznik nr 3.pdf (2,81MB)
PDFZałącznik nr 4.pdf (2,80MB)
PDFZałącznik nr 5.pdf (2,79MB)
PDFZałącznik nr 6 format A4.pdf (582,74KB)
PDFZałącznik nr 6 format A5.pdf (1,81MB)