Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.18.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
0050.1.18.2024
Data podjęcia:
25-03-2024
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Oświata i edukacja

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.18.2024

WÓJTA GMINY NOWOSOLNA

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, poz. 1672, poz. 1718 i poz. 2005) oraz §8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagieły w Starych Skoszewach, ogłoszony Zarządzeniem Nr 0050.1.6.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach, Stare Skoszewy 19, przeprowadzony w dniu 14 marca 2024 r. przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 0050.1.14.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach.

§ 2. Kandydatem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagieły w Starych Skoszewach wyłonionym w drodze postępowania konkursowego jest Pani Zofia Okońska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Nowosolna

                                                                                                                                                                             Piotr Szcześniak

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.1.18.2024.pdf (212,60KB)