Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.2.3.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 25 marca 2024 r.

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
0050.2.3.2024
Data podjęcia:
25-03-2024
Status:
Jrdnorazowy
Zakres tematyczny:
Regulacje wewnętrzne

Strona archiwalna

 

Zarządzenie Nr 0050.2.3.2024
Wójta Gminy Nowosolna

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie ustanowienia w dniu 29 marca 2024 r. skróconego czasu pracy w Urzędzie Gminy Nowosolna

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z pracami modernizacyjnymi ustanawia się dzień 29 marca 2024 r. (piątek) dniem ze skróconym czasem pracy w Urzędzie Gminy Nowosolna, od godziny 8:00 do godziny 12:00, bez obowiązku odpracowania oraz z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 2. Informację o ustanowionym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Gminy Nowosolna oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  i na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowosolna.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacji i Kadr.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                          Wójt Gminy Nowosolna

 

                                                            Piotr Szcześniak

DOCXZarządzenie Nr 0050.2.3.2024 Wójta Gminy Nowosolna.docx (15,43KB)