Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 14 marca 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Nowosolna

PDFObwieszczenie.pdf (307,59KB)

PDFUchwała Nr LXXX_537_24.pdf (222,92KB)

DOCXWzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego.docx (57,49KB)
 

Szczegółowe informacje na temat  formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego

Grafika.png

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie we wrześniu 2023 r. wprowadza nowe narzędzie planistyczne – plan ogólny gminy, czyli dokument w randze aktu prawa miejscowego, który będzie sporządzony i uchwalony obligatoryjnie dla całej gminy. Wszystkie samorządy w Polsce będą miały na to czas do 31 grudnia 2025 r.

Plan ogólny gminy Nowosolna zastąpi dotychczasowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna. Będzie to nowy akt planowania przestrzennego zawierający wyłącznie podstawowe ustalenia, które pozwolą gminie zaplanować zrównoważony i harmonijny rozwój. Co ważne, jego ustalenia będą wiążące przy ustalaniu przeznaczenia terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ale także będą podstawą do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Wejście w życie planu ogólnego gminy Nowosolna nie spowoduje utraty mocy obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna.  

Plan ogólny będzie sporządzony w nowoczesnej, cyfrowej formie (GML), co rozwiąże ewentualne problemy interpretacyjne ustaleń planu. Dokument ten ma być w założeniu bardziej przystępny dla mieszkańców i posiadać ujednoliconą formę dla całego kraju. Nie będą wyznaczane w nim kierunki rozwoju gminy, tak, jak miało to miejsce w studium, lecz gmina zostanie podzielona na strefy planistyczne, dla których zostaną określone podstawowe parametry urbanistyczne. Katalog możliwych do wyznaczenia stref obejmuje 13 stref planistycznych w tym m.in. strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, strefę wielofunkcyjną z zabudową zagrodową, strefę usługową, strefę gospodarczą, strefę produkcji rolniczej, strefę zieleni i rekreacji, a także strefę komunikacyjną czy strefę otwartą. Ponadto w planie ogólnym fakultatywnie będzie można określić obszary uzupełnienia zabudowy, a także gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej.

Procedura sporządzenia projektu planu ogólnego będzie się składać z kilku etapów w tym m.in. z etapu składania wniosków, sporządzenia projektu planu, uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii projektu, a także rozbudowanych konsultacji społecznych. Zgodnie z nowymi zasadami konsultacje społeczne będą musiały być organizowane w bardziej zróżnicowanych formach, a wszelkie spotkania organizowane w ramach tych konsultacji będą się odbywały po godzinach pracy.

Pierwszym etapem prac planistycznych jest możliwość składania wniosków do projektu planu ogólnego. Zgodnie z opublikowanym obwieszczeniem Wójta Gminy Nowosolna z dnia 14 marca 2024 r., znak: RZG.670.1.2024.KP termin składania wniosków do projektu planu ogólnego został wyznaczony do dnia 17 maja 2024 r. Tak długi termin na składanie wniosków został wyznaczony po to, aby jak największa liczba zainteresowanych mieszkańców gminy Nowosolna miała możliwość wzięcia udziału w pracach nad planem ogólnym już na początkowym etapie jego sporządzania.