Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2024

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
0050.1.15.2024
Data podjęcia:
12-03-2024
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Budżet

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2024

WÓJTA GMINY NOWOSOLNA

z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz.1688) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr LXXVIII/526/23 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Nowosolna na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Nowosolna na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Nowosolna

                                                                                                                                                                           Piotr Szcześniak

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2024.pdf (309,53KB)