Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 14 marca 2024 r.

K O M U N I K A T

Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna

z dnia 14 marca 2024 r.

o zasadach, terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Gminy Nowosolna, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Gminna Komisja Wyborcza Nowosolna na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Nowosolna przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów, niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 ww. ustawy numery:

  1. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie art. 410 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,
  2. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.

Numery te Komisja przyznaje w drodze losowania. Losowanie numerów list kandydatów do Rady Gminy Nowosolna odbędzie się w dniu 15 marca 2024  r. o godz. 11.00  w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna, tj. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź.

Losowania dla list kandydatów wymienionych odpowiednio w pkt 1 i 2 zostaną przeprowadzone w  następujący sposób:

  1. dwa przezroczyste pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostaną włożone zaklejone koperty zawierające kartki z kolejnymi numerami dla list, w liczbie odpowiadającej ilości uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone zaklejone koperty z kartkami zawierającymi nazwy komitetów wyborczych;
  2. czynności losowania dokonają dwaj członkowie Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna. Po wymieszaniu jedna osoba będzie losowała numer dla listy, zaś druga osoba – nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna;
  3. wyjęte z wylosowanych kopert kartki będą ze sobą łączone i zszywane, stanowić one będą dokumentację losowania;
  4. z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie przekazana do publicznej wiadomości w formie Komunikatu Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna.

                                                                                                                                                           PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                                                             Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna

                                                                                                                                                   Krzysztof Jarosław Potakowski

 

DOCXKomunikat GKW.docx (15,96KB)