Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 13 marca 2024 r.

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                                          Łódź, dnia 13 marca 2024 r.
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

KS.0012.99.2024.1.ARF
KS.0012.99.2024.2.ARF

Z A W I A D O M I E N I E

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Nowosolna

 

Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna (ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź), odbędzie się posiedzenie (wspólne) Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Przedstawienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Stare Skoszewy w rejonie Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej.
 2. Przedstawienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Byszewy w rejonie doliny Moszczenicy (część II).
 3. Przedstawienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Lipiny w rejonie Szkoły Podstawowej.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039.
 6. Plany zagospodarowania przestrzennego - zaawansowanie prac, podjęte działania.
 7. Zapoznanie się z informacją na temat CPK, obwodnicy Brzezin oraz gazociągu biegnącego przez Wiączyń - na jakim etapie są planowane inwestycje.
 8. Zapoznanie się z informacją odnośnie wykorzystania środków na modernizację oświetlenia ulicznego.
 9. Rozbudowa szkół na terenie gminy Nowosolna.
 10. Działania organu wykonawczego podjęte w związku z gruntami przejętymi od Agencji Rolnych.
 11. Polityka promocyjna i wizerunkowa gminy.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy Nowosolna.
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2024 roku.
 14. Sprawy różne.

                                  Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

                                  Małgorzata Kamińska-Bruszewska

 

DOCXZawiadomienie o komisji KS.0012.99.2024.1.ARF.docx (34,14KB)